DMCR NEWS

นำรองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและเตรียมพัฒนาพื้นที่ป่าในเมืองชลบุรี

  • 31 ก.ค. 2564
  • 50
นำรองผู้ว่าฯ เยี่ยมชมและเตรียมพัฒนาพื้นที่ป่าในเมืองชลบุรี

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) นำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เยี่ยมชมพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอแผนการพัฒนาและซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่โครงการ และเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ป่าชายเลนในเมือง เพื่อเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติและอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง