DMCR NEWS

ตรวจแรงงานประมงระยอง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

  • 31 ก.ค. 2564
  • 100
ตรวจแรงงานประมงระยอง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) นำเรือ ทช.๒๒๑ ร่วมกับ ทีมสหวิชาชีพศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมง จ.ระยอง ตรวจแรงงานบนเรือประมงในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเพ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง รวม ๓ ลำ เป็นเรืออวนลากแผ่นตะเฆ่ และเรืออวนครอบหมึก ผลการตรวจไม่พบว่ามีการใช้แรงงานผิดกฎหมาย มีเอกสารครบถ้วน ไม่พบการกระทำความผิดตามกฎหมายทางทะเล และไม่พบการใช้สารเสพติด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง