DMCR NEWS

จับมือชุมชนเก้าเส้ง วางซั้งเพิ่มความสมบูรณ์ทะเล

  • 1 ส.ค. 2564
  • 98
จับมือชุมชนเก้าเส้ง วางซั้งเพิ่มความสมบูรณ์ทะเล

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ อบจ.สงขลา ชมรมคนตกปลาสงขลา ชมรมคนตกปลาหัวเขื่อน และชุมชนชายฝั่งเก้าเส้ง จัดวางซั้งกอบ้านปลา เพื่อคนรักษ์การตกปลา จ.สงขลา ครั้งที่ ๒ บริเวณชายหาดเก้าเส้ง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง