DMCR NEWS

วราวุธ ชื่นชมหัวใจผู้พิทักษ์ป่า กรมทะเลเตรียมพัฒนาแผนรักษาป่าชายเลนเชิงรุก

  • 1 ส.ค. 2564
  • 108
วราวุธ ชื่นชมหัวใจผู้พิทักษ์ป่า กรมทะเลเตรียมพัฒนาแผนรักษาป่าชายเลนเชิงรุก

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การดูแลพื้นที่ป่าไม้ไม่ใช่เรื่องง่าย หากเราลองนึกตาม ปัจจุบันพื้นที่ป่าไม้ประเทศไทยมีกว่า ๑๐๒ ล้านไร่ ทั้งป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ และป่าชายเลน แต่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเรามีน้อยมากเมื่อเทียบกับผืนป่าของประเทศ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ๑ คน ต้องดูแลพื้นที่ป่าเป็นร้อยเป็นพันไร่ พื้นที่ทำงานก็ยากลำบาก โอกาสเกิดอันตรายก็มีได้ตลอดเวลา แต่เจ้าหน้าที่เหล่านี้ก็ยังทำหน้าที่อย่างเสียสละ และอุทิศตน เพื่อปกป้องผืนป่า อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลัง แต่ข่าวร้ายก็คือ เราก็ยังได้เห็นข่าวเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่หลายครั้ง
“ทส. ได้ให้ความสำคัญในการดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ทั้งด้านความปลอดภัยและสวัสดิการในการปฏิบัติงาน และกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ กระทรวงได้จัดตั้งมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่ารักษาทะเล เพื่อดูแลเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยนับตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบันที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วกว่า ๑๗๐ คน เป็นเงินกว่า ๕,๕๒๒,๕๐๐ บาท แบ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่กว่า ๔๕ คน เป็นเงิน ๔,๑๕๐,๐๐๐ บาท และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บหรือป่วย จำนวน ๑๒๕ คน ใช้เงิน ๑,๓๗๒,๕๐๐ บาท” รัฐมนตรี ทส. กล่าว
นายวราวุธ กล่าวว่า การฟื้นฟูป่าให้กลับมาสมบูรณ์ก็ว่าหนักหนาสาหัสแล้ว การป้องกันรักษาป่าให้รอดพ้นจากการบุกรุก ยึดถือครอบครองจากนายทุนนั้นหนักหนาสาหัสกว่าหลายเท่า ผมขอสดุดีและขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่ารักษาทะเลทุกท่าน ที่เสียสละทั้งร่างกาย ชีวิตและจิตวิญญาณเป็นกำลังสำคัญในการปกป้องพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยไว้ให้คนรุ่นหลัง นายวราวุธ กล่าว
ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. กล่าวว่า ยอมรับว่า การปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเสียงสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ และทุ่มเทเวลาในการทำงาน สิ่งหนึ่งที่ตน พยายามส่งเสริมและผลักดันเพื่อช่วยให้การปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตนจึงได้มอบนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดหาเทคโนโลยีในการสำรวจตรวจป่าที่มีความรวดเร็วปลอดภัย เช่น การใช้โดรนบินถ่ายภาพหรือติดตามสถานการณ์แบบ real time การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือภาพถ่ายทางอากาศเพื่อประเมินสถานการณ์ ร่วมกับการใช้แอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ในการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า ซึ่งตนเชื่อว่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทำงานได้ง่ายขึ้น ปลอดภัยขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ตนจะได้หารือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ มาเสริมการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าต่างทุ่มเทกำลังในการปฏิบัติงาน หากมีอะไรที่ช่วยให้เขาทำงานง่ายขึ้นและปลอดภัยขึ้นเราต้องเร่งดำเนินการทันที นายจตุพร กล่าว
ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มีภารกิจในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปกป้องพื้นที่ป่าชายเลนทั้งประเทศประมาณ ๒.๘๖ ล้านไร่ ซึ่งมีพื้นที่ป่าชายเลนที่คงสภาพสมบูรณ์ประมาณ ๑.๗๓ ล้านไร่ แม้จะเพิ่มขึ้นกว่า ๒ แสนไร่ เทียบกับปี ๒๕๕๗ แต่กรมก็ได้เร่งเสริมมาตรการในการฟื้นฟูและลาดตระเวนให้มากขึ้นและเข้มแข็งขึ้น รวมถึงลดการบุกรุกครอบครองและเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ป่าชายเลน
“ซึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน สามารถยึดคืนพื้นที่ป่าชายเลนได้จำนวนกว่า ๕๗,๓๘๒ ไร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ดังเดิม ต่อไป สำหรับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าในการตรวจตรา เฝ้าระวัง ป้องกันดูแลรักษาผืนป่าชายเลน จำนวน ๕๐๑ คน ทั้งนี้ กรมได้เตรียมแผนเสริมกำลังเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า พร้อมมาตรการลาดตระเวนเชิงรุก อย่างไรก็ตาม ทางกรมได้มีกองทุนสวัสดิการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อช่วยเหลือและให้การดูแลเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตของกรมด้วยและเนื่องในวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ตนขอร่วมส่งกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน มีความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงทรัพยากรป่าชายเลนให้เกิดความยั่งยืนเช่นนี้ตลอดไป” อธิบดี ทช.กล่าว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง