DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำคู่มือแนวทางการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลโครงสร้างป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 5 ส.ค. 2564
  • 53

ดาวน์โหลด

จ้างจัดทำคู่มื่อแนวทางการประเมิน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.04 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 2

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง