DMCR INFOGRAPHIC

กรมทะเล ประกาศสนับสนุน ห้ามทาครีมกันแดดอันตรายเล่นน้ำในแนวปะการัง

  • 10 ส.ค. 2564
  • 4,498
กรมทะเล ประกาศสนับสนุน ห้ามทาครีมกันแดดอันตรายเล่นน้ำในแนวปะการัง

ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ได้มีประกาศห้ามการนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบหรือส่วนผสมของสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อปะการัง ซึ่งได้แก่ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3) Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate) 4-Methylbenzylid Camphor (4MBC) Butylparaben เข้าไปใช้ในพื้นที่อุทยานแห่งชาตินั้น

กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี ให้นโยบายร่วมสนับสนุนด้วยอย่างเต็มที่ เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นเรื่องที่มีการหารือพูดคุยกันมานานหลายปีแล้ว ทั้งในแวดวงนักวิชาการด้านปะการัง และในบรรดานักท่องเที่ยวดำน้ำที่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ และเห็นปัญหาที่จะกระทบหรือเกิดขึ้นกับปะการังและสิ่งแวดล้อมทางทะเล

ที่ผ่านมากรม ทช. ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาโดยตลอด โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และรวมถึงการรณรงค์เพื่อลดหรือเลิกใช้ครีมกันแดดกันแดดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบของเอกสารเผยแพร่ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การบรรจุในเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรปะการัง (เช่น โครงการ Green Fins โครงการอบรมมัคคุเทศก์และผู้ประกอบการท่องเที่ยวดำน้ำ) และยังได้รณรงค์ขอความร่วมมือในกลุ่มนักดำน้ำอาสาสมัครที่ร่วมทำงานกับกรม ทช. สำหรับนักท่องเที่ยว กรม ทช. จะอาศัยกลไกการให้ความรู้ผ่านผู้ประกอบการ ไดฟ์มาสเตอร์ ครูสอนดำน้ำ หรือมัคคุเทศก์นำเที่ยวทางทะเล ที่มารับการฝึกอบรมจากกรม ทช.

สำหรับการดำเนินการในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังที่อยู่นอกเขตอุทยานแห่งชาติ และอยู่ในความรับผิดชอบของกรม. ทช. นั้น ณ ปัจจุบันคงต้องใช้มาตรการเชิงสังคมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ร่วมมือในการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรการที่ กรม อส. ประกาศกำหนด ในอนาคต กรม ทช. อาจพิจารณาแนวทางเชิงกฎหมายในลักษณะเดียวกัน สำหรับการประกาศพื้นที่และมาตตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.๒๕๕๘ ในช่วงนี้ การไปท่องเที่ยวทางทะเล โดยเฉพาะการดำน้ำหรือเล่นน้ำก็มีไม่มากเท่ากับก่อนการระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะต้องเร่งประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง ซึ่งทาง. กรม ทช. จะกำชับให้เจ้าหน้าที่กรมที่ประจำในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการ ผู้นำเที่ยว รวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันลดหรือเลิกใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีที่ว่านี้ต่อไปในระยะยาว กลไกที่สำคัญคือ การขอความร่วมมือกับผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดโดยเฉพาะที่ใช้กับน้ำทะเล ในการผลิต นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะครีมกันแดดที่ปลอดจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบกับปะการัง เช่นเดียวกับการแบรนด์ microbead ที่ใช้เป็นส่วนผสมในโฟมล้างหน้าและเครื่องสำอางค์ต่าง ๆ ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว

ดาวน์โหลด

กรมทะเล ประกาศสนับสนุน ห้ามทาครีมกันแดดอันตรายเล่นน้ำในแนวปะการัง.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.13 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 46