DMCR NEWS

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

  • 13 ส.ค. 2564
  • 64
พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

          "...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านอธิบายให้ข้าพเจ้าฟังว่าป่าไม้ชายเลนก็คือที่ที่เพาะพันธุ์ปลา ปลาจะมาวางไข่ ปลาตัวล็กตัวน้อยจะอาศัยป่าไม้ชายเลนเป็นที่อาศัยจนกว่าจะเติบโตแข็งแรงออกไป เรียนทีละเล็กละน้อยเวลาอยู่ใกล้พระองค์แล้วก็พยายามไปอธิบายให้ชาวบ้านเขา อย่างที่กระบี่ข้าพเจ้าก็ไปขอกับชาวกระบี่ว่าป่าไม้ชายเลนอันนี้อย่าทำลายเลย ขอให้ข้าพเจ้าเถอะ ขอให้เป็นป่าไม้ชายเลนอย่างเดิมเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทยเอง..."

พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๓

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง