DMCR INFOGRAPHIC

มาเรียม ขอแนะนำวัคซีนที่ดีที่สุด

  • 16 ส.ค. 2564
  • 2,149
มาเรียม ขอแนะนำวัคซีนที่ดีที่สุด

สถานการณ์โควิด-๑๙ ช่วงนี้ ยังมีการแพร่ระบาดอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง บางท่านได้รับวัคซีนแล้ว ในขณะที่บางท่านยังไม่ได้รับวัคซีน ดังนั้น การดูแลรักษาตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ และวัคซีนที่ดีที่สุด ณ ตอนนี้คือ การใช้ชีวิตด้วยความมีสติ ระวังตัวเองตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-๑๙ ด้วยการอยู่ห่างไว้ ใส่แมสกัน แล้วก็หมั่นล้างมือ
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #มาเรียม #โควิด๑๙เราต้องรอด

ดาวน์โหลด

มาเรียม ขอแนะนำวัคซีนที่ดีที่สุด.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 20