DMCR INFOGRAPHIC

หลงเสน่ห์พะยูน ตอนที่ ๘ : การอนุรักษ์พะยูนในทะเลไทย

  • 28 ส.ค. 2564
  • 3,939
หลงเสน่ห์พะยูน ตอนที่ ๘ : การอนุรักษ์พะยูนในทะเลไทย

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับ พะยูน เป็นอย่างดีกันแล้ว จะเห็นว่าพะยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล ที่รักสงบและน่ารักขนาดไหน พวกเขาไม่เป็นพิษภัยกับใครในทะเล ปัจจุบัน จากการสำรวจในปี ๒๕๖๔ พบว่าพวกเขามีจำนวนเพียง ๒๖๑ ตัวเท่านั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสงวนและอนุรักษ์พะยูนไว้ให้อยู่คู่ทะเลไทยต่อไป วันนี้ กรม ทช. มาชวนให้รู้จักวิธีอนุรักษ์พะยูนกันครับ
Ref. https://km.dmcr.go.th/th/c_10/d_941
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #พะยูน #มาเรียม #โควิด๑๙เราต้องรอด

ดาวน์โหลด

หลงเสน่ห์พะยูน ตอนที่ ๘ การอนุรักษ์พะยูนในทะเลไทย.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.39 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 48