DMCR NEWS

"กรมทะเล" ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

  • 6 ก.ย. 2564
  • 1,048
"กรมทะเล" ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

              วันที่ 6 กันยายน 2564 (09.30 น.) นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 โดยมีคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรม ทช. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรม​ ทช.​

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับการอนุญาตการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ​ 265 เรื่อง​ 38 จังหวัด โดยมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง​ คือ จังหวัด​ประจวบคีรีขันธ์​ ขออนุญาต​เข้าทำประโยชน์​ภายในเขตป่าสงวน​แห่งชาติเพื่อดำเนินการจัดที่อยู่อาศัยให้​ชุมชน​ตาม​นโยบาย​รัฐบาล​ ในพื้นที่ป่าคลองเก่าและป่าคลองคอย ต.ปากน้ำปราณ อ.เมือง​ เนื้อที่​ 1​-3-48 ไร่​ ป่าคลองวาฬ​ ต.คลองวาฬ​ อ.​เมือง​ เนื้อที่​ 6-1-5 ไร่ ป่าคลองแม่รำพึง​ หมู่ที่​ 4​ ต.แม่รำพึง​ อ.บางสะพาน​ เนื้อที่​ 2- 2-34 ไร่และป่าคลองแม่พึง​ หมู่ที่​ 3 ต.​แม่รำพึง​ อ.​บางสะพาน​ เนื้อที่​ 9-33-0 ไร่​ โดยที่ประชุม​มีมติเห็นชอบ​ทั้ง​ 4​ พื้นที่ และมอบหมายให้หน่วยงานดำเนินการตามระเบียบ​และกฎหมาย​ที่เกี่ยวข้อง​ ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง