DMCR NEWS

กรม ทช. ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดระนอง

  • 12 ก.ย. 2564
  • 856
กรม ทช. ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและคณะในพื้นที่จังหวัดระนอง

          วันที่ 12 กันยายน 2564 นายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้มอบหมายให้ นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วย นายมงคล  ไข่มุก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  และเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ โดยมีนายสมเกียรติ  ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง  
นางศุกร์ศิริ  บุญญเศรษฐ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ ณ บริเวณแพปลากิจไพศาล อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมนี้  
รองอธิบดี ทช. ได้รายงานความคืบหน้าการแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนบริเวณชุมชนเมืองระนอง จำนวน 3 แปลงที่เคยได้รับอนุญาตเดิมจากกรมป่าไม้ โดยขณะนี้กรมทช.ได้เสนอเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและทรัพยากรดิน ในกรณีเสนอเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองหัวเขียว และป่าคลองเกาะสุย (บางส่วน) เพื่อส่งมอบให้กรมธนารักษ์รับไปดำเนินการบริหารจัดการการเช่าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยในที่ประชุมรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรม ทช. เร่งรัดการดำเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติในกรณีดังกล่าวส่งมอบให้กรมธนารักษ์ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี พ.ศ.2565 และให้ กรมธนารักษ์เร่งดำเนินการเปิดให้เช่าตามกฎหมาย เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับประชาชนจังหวัดระนองต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง