DMCR NEWS

อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดท้องที่จังหวัดภูเก็ต

  • 16 ก.ย. 2564
  • 765
อทช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดท้องที่จังหวัดภูเก็ต

     วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. นายโสภณ  ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต สังกัด สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต พร้อมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายวิษณุ แจ้งใจ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 และผู้อำนวยการส่วนฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายวุฒิพงศ์ ภริงคาร ผู้อำนวยการศูนย์บริหารทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ในการนี้ อทช. ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมของปีงบประมาณ 2564 โดยได้เน้นย้ำเรื่องระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม  จากนั้นได้มอบนโยบายที่สำคัญ เพื่อให้หน่วยงานได้เตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2565  พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานและให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง