DMCR NEWS

สำรวจ เก็บข้อมูลการฟื้นฟูแนวปะการังเกาะไข่

  • 19 ก.ย. 2564
  • 68
สำรวจ เก็บข้อมูลการฟื้นฟูแนวปะการังเกาะไข่

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนกลาง รายงานการปฏิบัติงานฟื้นฟูและวิจัยปะการังบริเวณเกาะไข่ จ.ชุมพร โดยวิธีดำน้ำลึก ผลการสำรวจสภาพแวดล้อมในเบื้องต้น ที่ระดับน้ำทะเลลึกประมาณ ๓-๕ เมตร ค่าอุณหภูมิน้ำ ๒๙ องศาเซลเซียส ค่าความเค็ม ๓๐ PPT ทัศนวิสัยใต้น้ำประมาณ ๓-๕ เมตร และติดตามวัดขนาดการเจริญเติบโตของปะการังที่วางบนอิฐบล็อก โครงสร้างเหล็ก และโมเดลขวดแก้ว พร้อมเก็บและติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิน้ำทะเล (Data Loggers) และสำรวจเฝ้าระวังอัตราการฟอกขาวของปะการังบริเวณชายฝั่งปะทิว

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง