DMCR NEWS

ร่วมตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด จากปากน้ำบางปะกง

  • 19 ก.ย. 2564
  • 81
ร่วมตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด จากปากน้ำบางปะกง

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออก รายงานผลการประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ในการร่วมเข้าตรวจสุขภาพจระเข้น้ำจืด ๒ ตัว ที่จับได้จากแม่น้ำบางปะกง ในบริเวณ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา จากการตรวจสอบพบว่าเป็นจระเข้น้ำจืด โตเต็มวัย เพศผู้ ความยาว ๒.๖ เมตร น้ำหนักประมาณ ๑๐๐ กก. และจระเข้น้ำจืด วัยเด็ก เพศเมีย ความยาวประมาณ ๑ เมตร น้ำหนักประมาณ ๕๐ กก. ไม่พบรหัสไมโครชิพและแถบระบุตัวตน ร่างกายแข็งแรง มีบาดแผลถลอกตามลำตัวเล็กน้อย จึงนำมาพักฟื้น ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งฉะเชิงเทรา ก่อนพิจารณาส่งต่อไปยังบึงฉวาก จ.สุพรรณบุรีต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง