DMCR NEWS

เดินหน้า เพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทับสะแก

  • 22 ก.ย. 2564
  • 48
เดินหน้า เพิ่มเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลทับสะแก

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๓ (เพชรบุรี) เปิดจุดรับจดแจ้งกลุ่มชุมชนชายฝั่ง กลุ่มประมงเรือเล็กบ้านทุ่งประดู่ พื้นที่ ม.๒ ต.ทุ่งประดู่ อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่ายชุมชนชายฝั่งตามแนวนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนางานส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง