DMCR NEWS

จับมือประมง เฝ้าระวังการทำประมงปากอ่าวแม่กลอง

  • 22 ก.ย. 2564
  • 53
จับมือประมง เฝ้าระวังการทำประมงปากอ่าวแม่กลอง

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) ร่วมกับสำนักงานประมง จ.สมุทรสงคราม ลาดตระเวนตรวจป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางทะเล โดยในขณะปฏิบัติงานได้รับรายงานว่า มีเรือประมงที่มีลักษณะเป็นเรือคราดหอยบริเวณปากอ่าวแม่กลอง ท้องที่บ้านบางบ่อ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม จึงได้เข้าตรวจสอบ แต่ไม่พบเครื่องมือประมงผิดกฎหมาย จึงได้ประชาสัมพันธ์และชี้แจงข้อกฎหมายในการทำประมงที่ถูกต้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง