DMCR NEWS

ชุมชนโอเค จัดสร้างทุ่นแพลอยน้ำลดการทิ้งสมอชายฝั่งเกาะลันตา

  • 23 ก.ย. 2564
  • 76
ชุมชนโอเค จัดสร้างทุ่นแพลอยน้ำลดการทิ้งสมอชายฝั่งเกาะลันตา

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑๐ (กระบี่) พบปะผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา กลุ่มชาวประมง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านคลองโตบ ม.๘ ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เพื่อหารือในการกำหนดพื้นที่จัดวางทุ่นแพลอยน้ำ ซึ่งในการหารือครั้งนี้ ตัวแทนชุมชนได้มีมติเห็นชอบตามโครงการที่กรม ทช. เสนอ โดยจะเป็นการจัดวางทุ่นแพลอยน้ำให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์ในการจอดเรือและขนถ่ายสัตว์น้ำ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการทิ้งสมอเรือเพื่อป้องกันรักษาทรัพยากรปะการังแนวชายฝั่งในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง