DMCR NEWS

อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายหาด เสริมความมั่นคงชายฝั่งอ่าวบ้านดอน

  • 24 ก.ย. 2564
  • 104
อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายหาด เสริมความมั่นคงชายฝั่งอ่าวบ้านดอน

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๔ (สุราษฎร์ธานี) ร่วมกับมูลนิธิป่า-ทะเลเพื่อชีวิต อบต.คันทธุลี อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) กลุ่มอนุรักษ์อ่าวบ้านดอน และกลุ่มอนุรักษ์หนองน้ำบ้านดอนทะเล ปลูกต้นไม้ชายหาดได้แก่ ต้นหยี ต้นสนทะเล ต้นโพธิ์ทะเล และต้นสาระพี ๑๕๐ ต้น ตามโครงการปลูกป่าชายหาดและติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์บ้านดอนทะเล ภายใต้โครงการอนุรักษ์ชายหาด อนุรักษ์ปูลมบ้านดอนทะเล จากนั้นเข้าเยี่ยมและพบปะชุมชนบ้านดอนทะเล เพื่อหารือประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชายหาด บริเวณพื้นที่หาดหนองน้ำดอนทะเล ม.๖ ต.คันธุลี อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง