DMCR NEWS

ประกาศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูเนินทรายชายฝั่งโครงการทำรั้วดักทราย ในพื้นที่ ๒ จังหวัด(จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)(เชิญชวน)

  • 8 ต.ค. 2564
  • 387

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ จนถึงก่อนวันที่เสนอราคา ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 ๒ ๑๔๒-๗๔๐๙ ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

TOR.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 11.34 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.48 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5
ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.55 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 3
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.16 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง