DMCR INFOGRAPHIC

๑๐ วาฬบรูด้าเกิดใหม่ ในรอบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

  • 11 ต.ค. 2564
  • 561
๑๐ วาฬบรูด้าเกิดใหม่ ในรอบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓

จากการสำรวจด้านวิชาการเชิงลึกของกรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก พบว่ามีลูกวาฬบรูด้าเกิดใหม่ในทะเลอ่าวไทยตอนบนในรอบปี ๒๕๖๒ รวม ๗ ตัว ประกอบด้วย เจ้าสาลี่ เจ้าแตงกวา เจ้าหนึ่ง เจ้าเปรมปรีด์ เจ้าสายฝน เจ้าวันหยุด และเจ้าพรชัย ส่วนในปี ๒๕๖๓ รวม ๓ ตัว ประกอบด้วย เจ้าสีสัน เจ้าขวัญข้าว และเจ้าแสนดี
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วาฬบรูด้า

ดาวน์โหลด

๑๐ วาฬบรูด้าเกิดใหม่ ในรอบปี ๒๕๖๒-๒๕๖๓.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.41 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 12