DMCR NEWS

เตรียมความพร้อมติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำที่หาดบางเสร่

  • 14 ต.ค. 2564
  • 46
เตรียมความพร้อมติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำที่หาดบางเสร่

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๒ (ชลบุรี) ตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นที่ จุดพิกัดในการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ บริเวณชายหาดบางเสร่ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีกลุ่มชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ชมรมเรือท่องเที่ยวและกีฬาบางเสร่เข้าร่วมพร้อมทั้งรับฟังความต้องการของชุมชน ตลอดจนพิจารณาจุดติดตั้งที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและนักท่องเที่ยวสูงสุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง