DMCR NEWS

อทช.​ เข้าพบ​ ศ.ดร.สนิท​ อักษร​แก้ว​ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ เพื่อหารือภารกิจ​งานด้านป่าชายเลน

  • 19 ต.ค. 2564
  • 1,030
อทช.​ เข้าพบ​ ศ.ดร.สนิท​ อักษร​แก้ว​ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ เพื่อหารือภารกิจ​งานด้านป่าชายเลน

        วันที่​ 19​ ตุลาคม​ 2564​ เวลา​ 12.30  น.​ นายโสภณ​ ทอง​ดี​  อธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ ได้เข้าพบ​ฃฃ ศ.ดร.สนิท​ อักษร​แก้ว​ ประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ​ พร้อมคณะ โดยมีนาย​อภิชัย​ เอก​ว​นา​กุล​ รองอธิบดี​กรม​ทรัพยากร​ทางทะเล​และ​ชายฝั่ง​ นางดาวรุ่ง​ ใจจริง​ ผู้​อำน​ว​ย​การ​กอง​อนุรักษ์​ทรัพยากร​ป่าชายเลน​ เข้าร่วมหารือรายงานผลความกาวหน้าในการดำเนิน​งาน​โครงการ​สวน​พฤกษศาสตร์​ป่าชายเลน​นานาชาติ​ ร.​๙​ จังหวัด​จันทบุรี​ พร้อมทั้งได้หารือในประเด็น​การบริหาร​จัดการ​ป่าชายเลน​ในด้านต่างๆ​ โดยกรม​ ทช.​ จะได้นำข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจ​ด้านป่าชายเลน​ ของกรมทรัพ​ยา​กร​ทาง​ทะเล​และ​ชายฝั่ง​ต่อไป

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง