DMCR NEWS

ทช. ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ MOU โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม

  • 20 ต.ค. 2564
  • 1,140
ทช. ร่วมมือกับ 4 หน่วยงาน ประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และ MOU โครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม

          วันที่ 20 ตุลาคม 2564 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กรมป่าไม้ (ปม.) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อส.) ประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ของ กฟผ. (EGAT Carbon Neutrality) และพิธีลงนามความร่วมมือโครงการปลูกป่า ล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “พลังงาน นวัตกรรม สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” โอกาสนี้นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษ “สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืน เพื่อเรา เพื่อโลก” ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการนี้นายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงฯ ทส. นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วย นายอภิชัย เอกวนากุล รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร ระดับสูงในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสักขีพยาน ในครั้งนี้ ณ หอประชุมออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่
          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองนโยบาย Carbon Neutrality อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงประชาสัมพันธ์และ Kick off เปิดตัวโครงการปลูกป่าฯ อย่างเป็นทางการ ซึ่งโครงการดังกล่าว ยังช่วยดูดซับและกักเก็บคาร์บอนผ่านการปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วมภายใต้แนวคิด "EGAT Carbon Neutrality" ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของ กฟผ. เพื่อสร้างความยั่งยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายในการจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการจัดการ พลังงานสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยลดภาวะโลกร้อน โดย EGAT Air TIME เป็นการบูรณาการและวางรูปแบบ การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับพันธมิตรและเครือข่าย เพื่อแสดงความรับผิดขอบ ต่อสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว : ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง