DMCR NEWS

ช่วงเย็นฝนตก นักท่องเที่ยวมาป่าชายเลนเมืองระยอง

  • 22 ต.ค. 2564
  • 179
ช่วงเย็นฝนตก นักท่องเที่ยวมาป่าชายเลนเมืองระยอง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) จัดเจ้าหน้าที่ชุดตรวจตรา ลาดตระเวน อำนวยความสะดวก แก่ผู้เข้าใช้บริการพื้นที่ป่าในเมืองจังหวัดระยอง “ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง” ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ มีฝนตกในพื้นที่ช่วงเย็นจึงปิดให้บริการเร็วกว่าปกติ มีผู้มาใช้บริการ ๔๒๕ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง