DMCR NEWS

กรม ทช. ระดมกำลังส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

  • 22 ต.ค. 2564
  • 169
กรม ทช. ระดมกำลังส่งช่วยผู้ประสบอุทกภัยสุพรรณบุรี

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่และยานพาหนะ สำหรับส่งไปให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ รอบคอบ และปลอดภัย ในการนี้รองอธิบดีอภิชัย เอกวนากุล นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันจัดเตรียมชุดถุงยังชีพ เพื่อส่งไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งกรม ทช. ได้เตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ ๔๐ นาย และยานพาหนะประกอบด้วย รถบรรทุก ๔ คัน รถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ๖ คัน เรือยาง และเรือท้องแบน ๗ ลำ พร้อมเสื้อชูชีพ ๗๐ ชุด รวมถึงถุงยังชีพ ๔๐๐ ชุด

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง