DMCR NEWS

ร่วมสำรวจคลองสำโรง สงขลา เพื่อพัฒนาคูคลอง

  • 22 ต.ค. 2564
  • 158
ร่วมสำรวจคลองสำโรง สงขลา เพื่อพัฒนาคูคลอง

วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. อ่าวไทยตอนล่าง สำรวจคลองสำโรงร่วมกับนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผู้แทนจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF Thailand และผู้เกี่ยวข้องภาคประชาชน เพื่อสำรวจข้อมูลการสร้างที่อยู่อาศัยที่ยื่นรุกล้ำคลอง การทิ้งขยะลงคลอง การปล่อยน้ำเสียจากครัวเรือนและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำและกลิ่นเน่าเหม็น รวมถึงทัศนียภาพที่สกปรกจากขยะทั้งสองฝั่งคลอง สภาพในคลองซึ่งน้ำลึกประมาณ ๑ เมตร รวมระยะทางที่สำรวจทั้งไปและกลับ ๕.๔ กม. มีปากคลองเปิดออกสู่ทะเลสาบสงขลาและอีกปากคลองไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่บริเวณเก้าเส้ง เนื่องจากคลองตื้นเขินบางช่วงเดินทางไปต่อไม่ได้ ประกอบกับเป็นแหล่งผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ผลการสำรวจจะนำข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาคลองสำโรงให้มีสภาพดีขึ้น ซึ่งรวมถึงเป้าหมายที่ต้องการเปิดปากคลองฝั่งเก้าเส้งให้น้ำทะเลไหลผ่าน รวมถึงการพัฒนาจัดระเบียบที่อยู่อาศัยสองฝั่งคลองด้วย โดยเทศบาลเขารูปช้างจะนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาตามขั้นตอนและพัฒนาต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง