DMCR NEWS

รู้จักกันหน่อย ลูกวาฬบรูด้าที่เกิดในปี ๒๕๖๓ ตัวที่ ๒/๓

  • 26 ต.ค. 2564
  • 119
รู้จักกันหน่อย ลูกวาฬบรูด้าที่เกิดในปี ๒๕๖๓ ตัวที่ ๒/๓

เจ้าขวัญข้าว
ลูกตัวที่ ๕ ของแม่ลูกดกอีกรายอย่าง แม่ข้าวเหนียว
แรกพบ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
#รักษ์ทะเล #ทะเลและชายฝั่ง ‪#สมบัติอันล้ำค่าร่วมรักษาให้ยั่งยืน‬ #dmcrth #พวกเราชาวทะเล #วาฬบรูด้า

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง