DMCR FACEBOOK

ทช. พร้อมสนับสนุนงบส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน

  • 25 พ.ย. 2564
  • 69
ทช. พร้อมสนับสนุนงบส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลอ่าวไทยตอนบน

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) จัดประชุมคณะทำงานพิจารณาโครงการของชุมชนชายฝั่งที่ขอรับเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จากชุมชนชายฝั่งในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร โดยมีมติคัดเลือกโครงการของชุมชนชายฝั่ง ๗ โครงการ วงเงินประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ จะรวบรวมนำเสนอโครงการให้คณะทำงานฯ ระดับกรมพิจารณาอนุมัติ ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง