DMCR NEWS

ดูงานการจัดการขยะทะเลและป่าชายเลน พื้นที่ระยองบ้านเรา

  • 25 พ.ย. 2564
  • 53
ดูงานการจัดการขยะทะเลและป่าชายเลน พื้นที่ระยองบ้านเรา

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ต้อนรับคณะ อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ คณะผู้บริหาร และข้าราชการบรรจุใหม่ จากสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ รุ่น ๖๑ รวม ๙๐ คน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานระบบนิเวศป่าชายเลน โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" พร้อมจัดบรรยายความเป็นมาของโครงการ ตลอดจนความร่วมมือกับภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และภาคประชาชน ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรในพื้นที่โครงการ จากนั้น มีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูแสม เดินชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และล่องแม่น้ำระยองชมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ณ เจดีย์กลางน้ำ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง