DMCR FACEBOOK

พาชุมชนชายฝั่งแหลมโพธิ์ สำรวจจุดวางปะการังเทียม

  • 9 ธ.ค. 2564
  • 91
พาชุมชนชายฝั่งแหลมโพธิ์ สำรวจจุดวางปะการังเทียม

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) นำเรือ ทช.๒๐๔ ร่วมกับผู้นำชุมชน ผู้แทนประมงพื้นบ้าน ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี สำรวจพื้นที่ทางทะเล เพื่อกำหนดพิกัดในการจัดวางปะการังเทียม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในพื้นที่ทะเลปัตตานี โดยเป็นไปตามขั้นตอนของการจัดสร้างและการจัดวางปะการังเทียมในทะเลแบบมีส่วนร่วมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง