DMCR NEWS

หารือเพื่อป้องกันประมงผิดกฎหมายทะเลนครศรีธรรมราช

  • 10 ธ.ค. 2564
  • 620
หารือเพื่อป้องกันประมงผิดกฎหมายทะเลนครศรีธรรมราช

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) ร่วมกับ ศรชล.นครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเตรียมการบูรณาการการป้องกันปราบปราบการทำประมงผิดกฎหมาย ในพื้นที่ทะเลนครศรีธรรมราช ณ สำนักงานศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศรชล.) ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี นาวาเอกสมเกียรติ ทรงสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน ทั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันมีกลุ่มผู้ทำการประมงลักลอบทำประมงโดยใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง