DMCR FACEBOOK

ลาดตระเวน บริหารจัดการอนุรักษ์ทะเลหมู่เกาะไข่

  • 14 ม.ค. 2565
  • 27
ลาดตระเวน บริหารจัดการอนุรักษ์ทะเลหมู่เกาะไข่

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๖ (พังงา) ส่งหน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะไข่ จ.พังงา ร่วมกับกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลาดตระเวนคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเชิงคุณภาพทางทะเล (smart marine patrol) บริเวณพื้นที่หมู่เกาะไข่ ต.พรุใน อ.เกาะยาว จ.พังงา และพื้นที่ใกล้เคียง พร้อมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่ และรณรงค์การจัดการขยะในทะเล รวมถึงมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) แก่เรือประมงพื้นบ้าน และเรือนำเที่ยว ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง