DMCR FACEBOOK

ฟื้นฟู คืนสภาพผืนป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ หลังถูกบุกรุก

  • 19 ม.ค. 2565
  • 96
ฟื้นฟู คืนสภาพผืนป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ หลังถูกบุกรุก

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ตรวจติดตามและเร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง หลังการดำเนินคดีผู้บุกรุกแผ้วถางป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้กลับมามีความสวยงามและสมบูรณ์เช่นเดิม

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง