DMCR FACEBOOK

ระดมพลัง ร่วมเทศบาลจัดเก็บขยะออกจากแม่น้ำระยอง

  • 21 ม.ค. 2565
  • 163
ระดมพลัง ร่วมเทศบาลจัดเก็บขยะออกจากแม่น้ำระยอง

วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ร่วมกับเทศบาลนครระยอง และประชาชนในพื้นที่ ๓๐ คน จัดกิจกรรมเก็บขยะในแม่น้ำระยอง ครั้งที่ ๑๑ ภายใต้โครงการ นครระยองรักแม่น้ำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ แม่น้ำระยอง โดยนำเรือเข้าร่วมเก็บขยะในระบบนิเวศแม่น้ำระยอง บริเวณรอบเจดีย์กลางน้ำ พื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง ทั้งนี้ ขยะที่จัดเก็บได้ส่งมอบให้เทศบาลนครระยอง นำไปจัดการและคัดแยกเพื่อกำจัดตามวิธีที่เหมาะสมต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง