DMCR FACEBOOK

เสาร์มาหย่อนใจที่ผืนป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำระยอง

  • 22 ม.ค. 2565
  • 151
เสาร์มาหย่อนใจที่ผืนป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำระยอง

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) ดูแลรักษาทรัพยากร และอำนวยความสะดวกในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" จัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ พร้อมอำนวยความสะดวก ดูแลความเรียบร้อยให้แก่ประชาชนที่มาเยี่ยมชม บรรยากาศโดยรวมเย็นสบาย นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมและใช้บริการตลอดวันประมาณ ๑,๐๒๒ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง