DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนริมชายฝั่งทะเล ในพื้นที่ดำเนินโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของพื้นที่ชายฝั่งต่อการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง)

  • 8 ก.พ. 2565
  • 203

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างวิเคราะห์ตัวอย่างตะกอนริมชายฝั่งทะเล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.18 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 0

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง