DMCR NEWS

ประกาศเชิญชวน ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำ เก็บรวบรวมข้อมูล ความเห็น เพื่อจัดทำร่างกฎหมายลำดับรอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • 3 พ.ค. 2565
  • 227

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02 1427418 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

ประกาศกรม.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
เอกสารประกวดราคา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.05 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
ราคากลาง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.28 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ งานเกาะเต่า.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.94 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 5

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง