DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัจจัยสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งของประเทศ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กองยุทธศาสตร์แผนงาน)

  • 3 พ.ค. 2565
  • 178

ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าจ้างรวบรวมข้อมูล.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.26 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 1

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง