DMCR FACEBOOK

ปตท.สผ สนับสนุนทุนสร้างบ้านปลาให้เครือข่ายชายฝั่งปะนาเระ

  • 20 พ.ค. 2565
  • 94
ปตท.สผ สนับสนุนทุนสร้างบ้านปลาให้เครือข่ายชายฝั่งปะนาเระ

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับ ปตท.สผ และกลุ่มเครือข่ายชุมชนชายฝั่ง ชมรมประมงพื้นบ้านตำบลปะนาเระ จัดวางบ้านปลา (ซั้ง) ตามโครงการจัดทำแนวเขตอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา กิจกรรมสนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ จัดทำบ้านปลา (ซั้ง) ตามแผนการดำเนินงานการอนุรักษ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ของ ปตท.สผ. ซึ่งดำเนินการสนับสนุนกลุ่มเครือข่ายฯ ในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดรอบอ่าวไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ชมรมประมงพื้นบ้าน ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง