DMCR NEWS

"วราวุธ" ติดตามสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม เกาะพะงัน เผยความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ พบสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

  • 21 พ.ค. 2565
  • 880
"วราวุธ" ติดตามสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม เกาะพะงัน เผยความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ พบสัตว์ทะเลเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

          วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่สำรวจสถานภาพพื้นที่จัดวางปะการังเทียม โดยใช้ขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม บริเวณเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ของบริษัทเชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัดจำนวน 7 ขาแท่น โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยนางสาวศิริพร ไชยสุต รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายยุทธศาสตร์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นายอรรจน์ ตุลารักษ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการร่วมทุน บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และดร. ศุภิชัย ตั้งใจตรง กรรมการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. และคณะสื่อมวลชน ร่วมลงพื้นที่ ณ บริเวณจุดวางขาแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
          จากการรายงานและภาพถ่ายใต้น้ำของทีมสำรวจจาก กรม ทช. รู้สึกพอใจมากกับสภาพระบบนิเวศใหม่ ที่มีแนวโน้มที่จะเป็นแหล่งระบบนิเวศปะการังที่สมบูรณ์และสวยงาม สามารถเป็นแหล่งอนุรักษ์ และแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม รมว.ทส.ได้เน้นย้ำให้กรม ทช. ติดตามการเปลี่ยนแปลงรวมถึงผลกระทบในทุกมิติอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งให้ถอดบทเรียนจากผลการปฏิบัติงานครั้งนี้ และขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งให้ศึกษาเทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อช่วยในการพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผสานองค์ความรู้ทางวิชาการ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และพี่น้องประชาชนในการมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการต่อไป

 

 

ภาพ/ข่าว: ส่วนสื่อสารองค์กร

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง