DMCR FACEBOOK

ช่วยเคลียร์ผักตบชวา คลองบางสะบ้าฟื้นฟูระบบนิเวศ

  • 25 พ.ค. 2565
  • 49
ช่วยเคลียร์ผักตบชวา คลองบางสะบ้าฟื้นฟูระบบนิเวศ

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๘ (สมุทรสาคร) นำเรือ ทช. ๒ ลำ พร้อมเจ้าหน้าที่ ๙ นาย ปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวา และสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ บริเวณรอยต่อพื้นที่ จ.นครปฐมและสมุทรสาคร ในคลองบางสะบ้า ม.๓ ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เป็นวันที่ ๒ ระยะทางประมาณ ๔๐๐ เมตร โดยใช้เรือดัน ดึง ผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ เข้าหารถแบคโฮ เพื่อตักขึ้นรถบรรทุกนำไปกำจัดต่อไป โดยสามารถจัดเก็บผักตบชวาและขยะชนิดอื่นๆ ได้เพิ่มอีก ๑๐,๐๐๐ กก.

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง