DMCR FACEBOOK

ยังบังคับใช้ หากไปชายหาดอย่างเผลอสูบบุหรี่

  • 25 พ.ค. 2565
  • 57
ยังบังคับใช้ หากไปชายหาดอย่างเผลอสูบบุหรี่

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) จัดแถวเดินรณรงค์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ และเก็บขยะชายหาด บริเวณหาดแสงจันทร์ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เพื่อช่วยลดปริมาณก้นบุหรี่และขยะที่เคยทิ้งทั่วไปในบริเวณชายหาด และเกิดการจัดระเบียบชายหาด ลดสภาพการรบกวนของมลพิษจากควันบุหรี่ต่อผู้ที่ไปพักผ่อนในบริเวณชายหาด ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป โดยผู้ที่มาท่องเที่ยวงดสูบบุหรี่บริเวณชายหาด และอนุญาตให้สูบบุหรี่ได้ในเฉพาะบริเวณที่จัดให้เท่านั้น ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๒๗ แห่ง พรบ.ทช. ๒๕๕๘

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง