DMCR FACEBOOK

ม.ขอนแก่น ฝึกเก็บข้อมูล เพื่อจัดการขยะทะเลระยอง

  • 25 พ.ค. 2565
  • 55
ม.ขอนแก่น ฝึกเก็บข้อมูล เพื่อจัดการขยะทะเลระยอง

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๑ (ระยอง) พร้อมด้วยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดเก็บกู้ขยะที่ตกค้างบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน แนวทุ่นกักขยะ (BOOM) และ บริเวณพื้นที่พระเจดีย์กลางน้ำ โดยใช้เรือเก็บขยะและเรือท้องแบนขนขยะกลับฝั่ง ในพื้นที่โครงการป่าในเมืองจังหวัดระยอง "ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง" ได้ขยะ ๒๑๖ กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็นขวดน้ำพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว รองเท้า ของใช้ประจำวัน และเศษโฟม เป็นต้น โดยขยะที่ได้จะนำไปรีไซเคิลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง