DMCR FACEBOOK

เดินพอเหงื่อซึม ออกกำลังเดินชมป่าชายเลนแหลมงอบ

  • 28 พ.ค. 2565
  • 50
เดินพอเหงื่อซึม ออกกำลังเดินชมป่าชายเลนแหลมงอบ

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ อำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” ตลอดการเดินศึกษาเส้นทาง มีการอธิบายความรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน สัมผัสทรายดำ สปาเท้าทรายดำ โดยตลอดวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ๘๕ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง