DMCR FACEBOOK

เครือข่ายเกาะคอเขา ช่วยเต่าป่วยเกยตื้นติดเศษอวน

  • 28 พ.ค. 2565
  • 54
เครือข่ายเกาะคอเขา ช่วยเต่าป่วยเกยตื้นติดเศษอวน

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์วิจัย ทช. ทะเลอันดามันตอนบน รับแจ้งจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๑๐ (ตะกั่วป่า พังงา) ว่ามีชาวบ้านในพื้นที่เกาะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา พบเต่ามีชีวิตเกยตื้น มีสภาพอ่อนแรงและพบรอยแผลเปื่อยทั่วร่างกาย โดยเต่ามาพร้อมกับขยะทะเลประเภทเศษอวนและเชือก ผลการตรวจสอบพบเป็นเต่าหญ้า ขนาดความยาว ๔๒ ซม. ความกว้าง ๓๙ ซม. น้ำหนักประมาณ ๒ กก. อยู่ในช่วงวัยเด็ก ยังไม่สามารถระบุเพศได้ มีสภาพอ่อนแรง ความสมบูรณ์ร่างกายอยู่ในระดับผอม บริเวณร่างกายและใบพายพบแผลเปื่อย จึงเคลื่อนย้ายไปอนุบาลรักษาต่อ ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง