DMCR FACEBOOK

เดินชมป่าชายเลนแหลมงอบ กับบรรยากาศน้ำทะเลลง

  • 29 พ.ค. 2565
  • 61
เดินชมป่าชายเลนแหลมงอบ กับบรรยากาศน้ำทะเลลง

วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑ อำนวยความสะดวกและให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับป่าชายเลนในพื้นที่ โครงการป่าในเมืองจังหวัดตราด “หาดทรายดำ ๑ เดียวในสยาม” ตลอดการเดินศึกษาเส้นทาง มีการอธิบายความรู้เส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดทรายดำและป่าชายเลน สัมผัสทรายดำ สปาเท้าทรายดำ โดยตลอดวันมีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการ ๑๘๘ คน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง