DMCR FACEBOOK

จิตอาสารักษ์ป่าชายเลน หาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ

  • 29 พ.ค. 2565
  • 74
จิตอาสารักษ์ป่าชายเลน หาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๗ (ตรัง) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสารักษ์ป่าชายเลนหาดปากเมงเฉลิมพระเกียรติ จัดขึ้นโดยสมาคมชาวปักษ์ใต้ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสมาคมชาวตรัง เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชนประชาชน และข้าราชการ มีจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมประกอบด้วย  การปลูกป่าชายเลน ๑,๘๐๐ ต้น ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปรับภูมิทัศน์ และเก็บขยะบริเวณชายหาดปากเมง ม.๔ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมี พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธาน และมีนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง