DMCR FACEBOOK

หาดทิพย์ ชวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสงขลา

  • 23 มิ.ย. 2565
  • 26
หาดทิพย์ ชวนอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเลสงขลา

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะที่ถูกลมมรสุมพัดเข้าฝั่ง บริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อ.เมือง จ.สงขลา จัดโดยบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) โดยมีกิจกรรมเก็บขยะชายหาดบริเวณแหลมสนอ่อน หาดสมิหลา ระยะทาง ๓๐๐ ม. สามารถจัดเก็บขยะได้ ๑,๐๗๕ กก. เมื่อคัดแยก พบขยะส่วนใหญ่เป็น เศษโฟม ขวดพลาสติก ขวดแก้ว อลูมิเนียม แห อวน เป็นต้น จากนั้นมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูม้า ๑๕ ล้านตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา และกิจกรรมเดินสำรวจปัญหาขยะบนเกาะหนู เกาะแมว จ.สงขลา เพื่อเป็นการอนุรักษ์นิเวศทางทะเลและชายหาด และทัศนียภาพที่สวยงามในพื้นที่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง