DMCR FACEBOOK

ติดตามผลงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล คลองโคกเคียน-ชายหาดนราทัศน์

  • 5 ก.ค. 2565
  • 71
ติดตามผลงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทะเล คลองโคกเคียน-ชายหาดนราทัศน์

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๙ (ปัตตานี) ร่วมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส ติดตามการจัดการขยะทะเลโดยใช้ทุนกักขยะ Boom บริเวณคลองโคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น จากการสัมผัสแมงกะพรุนพิษ และติดตั้งจุดวางขวดน้ำส้มสายชู ในพื้นที่ชายหาดนราทัศน์ อ.เมือง จ.นราธิวาส

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง