DMCR FACEBOOK

มาท่องเที่ยวหาดชลาทัศน์ แถมได้ความรู้เชิงอนุรักษ์ทะเล

  • 5 ก.ค. 2565
  • 75
มาท่องเที่ยวหาดชลาทัศน์ แถมได้ความรู้เชิงอนุรักษ์ทะเล

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ กรม ทช. โดยสำนักงาน ทช.ที่๕ (สงขลา) จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับขยะทะเล และแมงกะพรุนพิษ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และกรุงเทพมหานคร รวม ๒๐ คน ณ ชายหาดชลาทัศน์ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ทั้งนี้ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้พื้นที่สูบบุหรี่ต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง